תקנון פאפאסל 2022-2023

א. כללי:

 1.  כל בית ספר ידאג לקבוצה אשר תורכב מאבות שילדיהם לומדים בבית הספר.
 2. השחקנים חייבים להיות אבות לתלמידים / תלמידות הלומדים באותו בית ספר שאותו הם מייצגים. אב לשני ילדים בשני בתי ספר שונים בעיר יוכל לבחור באיזה קבוצה לשחק. בחירתו תהיה קבועה לאורך כל עונת הפעילות ללא אפשרות מעבר.
 3. רשאים להשתתף בליגה- תושבי גבעתיים בלבד אשר גרים בפועל בגבעתיים ויש להם ילדים באחד ממוסדות החינוך בעיר החל מגיל טרום טרום חובה ומעלה (גני ילדים מזינים בי"ס יסודי).
 4. אבות לתלמידים בבתי ספר תיכוניים בעיר- במקרה של פניה להצטרפות לליגה סדרהפעולות יהיה כדלקמן: 

א. בקשה לצירוף/גיוס אבות נוספים מתיכון זה להקמת קבוצה עצמאית. 

ב. במידה ולא- הפניית האב על ידי רכז הליגה לראש הקבוצה של בית הספר היסודי

המזין (בו למד הילד טרם הגעתו לתיכון). ג. במידה וקבוצה זו אינה יכולה לקלוט אותו מטעמי כמות יופנה על ידי רכז הליגה

לקבוצה אחרת היכולה לעשות זאת בהסכמת כל הנוגעים בדבר. ד. אב לילד/ה המשחק בליגת "פאפאסל" ובמקביל הינו שחקן בפעיל בליגת כדורסל

המופעלת על ידי איגוד הכדורסל, יוכל ליטול חלק בליגה ע"פ התנאים הבאים: 

 1.  ייטול חלק בלפחות מחצית משחקי הליגה הסדירה, וגביע הליגה.
 2. הליגה בה הוא משחק במסגרת איגוד הכדורסל אינה גבוהה מליגה ארצית. לא תתאפשר השתתפות שחקן כזה באם לא יעמוד בשני התנאים הנ"ל.

ב. רישום ותשלומים:

 1. יש לבצע תשלום מלא בתוך 14 ימים מתחילת האימונים
 2. קבוצה יכולה להיפתח רק לאחר רישום ותשלום של מינימום 10 שחקנים. 
 3. התשלום יחל מחודש הפעילות בו הצטרף השחקן.
 4. העמותה רשאית ע"פ שיקול דעתה לבטל משחקים ולהחזירם במועד אחר.
 5. לא יינתנו החזרים כספיים ו/או משחקים חלופיים בגין אי הגעה של מתאמן מכל סיבה שהיא.
 6. ניתן לבטל השתתפות וזאת בהמצאת טופס "בקשה לביטול השתתפות בחוג" המצוי באתר העמותה. הביטול ייכנס לתוקף בחודש העוקב להמצאת טופס במשרדי העמותה. בגין ביטולו ייגבו 100 ₪ או 5% מגובה העסקה- הזול מבניהם.
 7. אין החזר כספי בגין ביטוח ותלבושות.

 

ג. חוקים ותקנות: 

1. מספר שחקנים-

 • כל קבוצה תמנה בין 10 ל- 15 שחקנים. 
 • מינימום שחקנים להשתתפות בקבוצה בליגה- 10 שחקנים רשומים ומשולמים.
 

2. זמן התייצבות למשחק- 15 דקות. קבוצה אשר תגיע 20 דקות לאחר שעת המשחק הנקובה בלוח המשחקים, תקבל הפסד טכני 20:0.

3. זמן המשחק:

 • 30 דקות- שתי מחציות בנות 15 דקות כל אחת. 
 •  24 שניות- זמן התקפה. 
 •  8 שניות מעבר מחצית המגרש.
 •  הארכה- במידה ותוצאת הסיום במועד החוקי תהיה שוויון, תתקיים הארכה בת 5bדקות. העבירות האישיות והקבוצתיות "יגררו" להארכה.
 

4. פסק זמן:

 אורכו של פסק זמן הינו 60 שניות. כל קבוצה זכאית לפסק זמן אחד במחצית הראשונה ושני פסקי זמן במחצית השנייה.

 בהארכה יינתן פסק זמן אחד לכל קבוצה. 5. עבירות-

 עבירות אישיות- חמש. שחקן אשר יצבור חמש עבירות אישיות יסיים את חלקו במשחק ללא אפשרות לחזור אליו.

 עבירות קבוצתיות- החל מהעבירה השביעית קבוצתית בכל מחצית, כל עבירה תזכה בשתי זריקות עונשין.

 עבירה טכנית- מקנה זריקת עונשין אחת והחזרת הכדור לקבוצה ששלטה בו טרם ביצוע העבירה.

 עבירה במתכוון/ בלתי ספורטיבית- מקנה שתי זריקות עונשין וכדור מהצד לקבוצה ששלטה בו טרם ביצוע העבירה.

6. שיטת הגנה- אישית או אזורית. 7. חילוף שחקן- יתבצע מעמדת המזכירות בלבד, מהכיסא המיועד לכך ובהינתן אישור על

ידי השופט/ צוות המזכירות. 8. על שחקני הקבוצה להגיע עם תלבושת מלאה (גופיות ומכנסיים). שחקן המבקש ללבוש

חולצה מתחת לגופיית המשחק רשאי לעשות זאת רק עם חולצה זהה בצבעה לגופיית המשחק- בהיר או כהה.

9. באחריות ראש הקבוצה לרשום את שחקניו בטופס המשחק ובכפוף לאישורים רפואיים, הצהרות בריאות ודמי השתתפות בליגה, משולמים ובתוקף.

10. התנהגות בלתי הולמת- 

 • במקרה של אלימות מילולית כלפי אחד השחקנים ו/או השופט/ צוות מזכירות ובעלי תפקידים, יורחק השחקן מידית משדה המשחק וממשחק אחד נוסף בפועל באופן אוטומאטי, החל מהמשחק הבא.
 • במקרה של אלימות פיזית מכוונת וחריגה בחומרתה כלפי אחד השחקנים ו/או השופט/ צוות מזכירות ובעלי תפקידים, יורחק השחקן מידית משדה המשחק ועד להעמדתו לוועדת משמעת. במידה ולא יופיע לוועדת המשמעת, השחקן לא יוכל להשתתף בליגה.

11. ועדת ערעורים- 

 • כל קבוצה המעוניינת להגיש ערעור צריכה למלא טופס ועדת ערעורים ולהגיש לוועדה בתוך 24 שעות. 
 • הוועדה תדון בערעור וההחלטה תתקבל עד 48 שעות מרגע קבלת הערעור. 
 • החלטת הוועדה תהיה סופית.

12. ועדת המשמעת – ועדת המשמעת תורכב ממנכ"ל העמותה, סגניתו ורכז הפאפאסל. לוועדת המשמעת יש סמכות לדון בכל הרחקה או אירוע של שחקן במהלך פעילות הפאפאסל.

באנו ליהנות, הגענו לשחק כדורסל, לחוות חוויות חיוביות ולשמש דוגמה להגינות והוגנות ספורטיבית לקהל הצופים, למשפחות ולילדים שלנו ביציע.