תקנון מועדון ריצה

 1. התשלום הינו החל מיום הרישום ועד לסוף עונת הפעילות בחודש יולי.
 2. כל נרשם מחויב להמציא אישור בדיקת ארגומטריה לפיה הוא כשיר ורשאי להתאמן במועדון הריצה וזאת עד 10 ימים מיום הרישום.
 3. העמותה תחליט האם ומתי לרשום את חברי הקבוצה באיגוד האתלטיקה. בדיקת הארגומטריה הנ"ל תשמש לצורך הרישום לאיגוד.
 4. אין אפשרות להקפיא מנוי אלא במקרה של פציעה והצגת אישור רפואי מתאים. יש לדווח על הפציעה ולצרף אישור מתאים בקרות האירוע ולא בדיעבד.
 5. התשלום למועדון הריצה מגלם בתוכו את חופשות החגים.
 6. העמותה רשאית ע"פ שיקול דעתה לבטל אימונים ולהחזירם במועד אחר.
 7. לא יינתנו החזרים כספיים ו/או אימונים חלופיים בגין אי הגעה של מתאמן מכל סיבה שהיא.
 8. העמותה שומרת לעצמה זכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה לצרכי פרסום ויחסי ציבור. אין צורך לבקש אישור נוסף בנושא.
 9. ניתן לבטל השתתפות וזאת בהמצאת טופס מתאים המצוי באתר העמותה. הביטול יכנס לתוקף בחודש העוקב להמצאת הטופס במשרדי העמותה.

בגין ביטול יגבו 100 ₪  או 5% מגובה העסקה.

 1. האימון מתחיל בשעה שנקבעה. ההתכנסות לאימון תהיה 5 דקות לפני תחילתו.
 2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי האימון / להפסיק את פעילות קבוצת הריצה.