תקנון חדר הכושר- קלעי ורמב"ם

 1.  התשלום עבור שימוש בחדר הכושר הינו 100 ₪ לחודש. 
 2. הרישום לחדר הכושר מותנה ברישום מראש ל3- חודשי פעילות. ניתן לבטל בכל עת בהמצאת טופס מתאים המצוי באתר העמותה. הביטול יכנס לתוקף בחודש העוקב להמצאת הטופס במשרדי העמותה.
 3.  המחיר הינו לכל תושבי העיר ואין הנחות. 
 4. כל מנוי מחויב להציג ברישום אישור הצהרת בריאות. 
 5. התשלום לחדר הכושר כולל את החופשות. 
 6. לעמותה יש זכות לשנות את שעות הפתיחה והסגירה בכפוף להודעה של 30 ימים מראש ולעדכן את מחירי חדר הכושר מעת לעת במתן הודעה של 30 ימים מראש. 
 7. העמותה שומרת לעצמה זכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה לצרכי פרסום ויחסי ציבור. אין צורך לבקש אישור נוסף בנושא. 
 8. המנויים מחויבים לשמור על כללי תקנון התנהלות בחדר הכושר. המדריכים רשאים, לפי שיקול דעתם, להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול את זכותו להיכנס עד לבירור; בהנהלת העמותה.
 9.  מגבת אישית הינו חובה. יש לפרוס את המגבת על המכשיר לפני השימוש. אין להשאיר מגבת על המכשירים בסיום התרגיל. 
 10. הכניסה בבגדי ונעלי ספורט חובה! 
 11. החפצים האישיים הינם באחריות המנוי בלבד!
 12. אין להכניס לחדר הכושר דברי מאכל ו/או שתיה (למעט מים בבקבוקים אישיים).
 13. יש לשמור על הציוד הקיים, להחזיר ציוד למקומו ולהשאיר מכשירים נקיים לאחר השימוש. 
 14. הכניסה לחדר הכושר הינה מגיל 14 על פי חוק הספורט. 
 15. המתאמן מצהיר בזאת כי הוא כשיר לפעילות ספורטיבית בחדר הכושר ואין לו כל מגבלה גופנית.