תקנון ונהלי הרשמה 2023-24

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים.

בברכת הספורט,

העמותה לקידום הספורט

א. כללי:

 1. חוגי העמותה לקידום הספורט יפעלו החל מה- 01/09/23 ועד ל- 30/6/24 פרט לחוגים שפעילותם נמשכת בחודשים יולי-אוגוסט. החוגים לא יפעלו בערבי חג, ימי חג וחופשות כפי שמצוין בטבלה בסעיף ב'- חופשות.
 2. פתיחת חוגים והמשך קיומם מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים. ובכפוף לך שהספורטאי/ת כשירים לפעילות גופנית ואינם סובלים מבעיה כלשהיא שאינה מאפשרת לקחת חלק בפעילות. עצם הרישום לפעילות מהוה אישור שהנרשם כשיר ורשאי לקיים פעילות גופנית. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי חובה להודיע על כך . סעיף זה תקף לכל המשתתפים בפעילות העמותה צעירים ובוגרים נשים וגברים בכל גיל.
 3. לא ניתן להירשם לפעם בשבוע בענף הכדורסל למעט אם הפעילות חופפת בפעילות נוספת של העמותה.

         לעמותה הזכות להוריד או להוסיף ענפים על פי שיקול דעתה בתדירות ההשתתפות השבועית.

 1. הנהלת העמותה לקידום הספורט תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 2. העמותה רשאית על פי שיקול דעתה לאחד בין קבוצות מאותו הענף ולקבוע את שעת הפעילות.
 3. המשתתף בחוג יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה המלא, כולל תשלום ובאחריותו לקרוא את התקנון המופיע באתר העמותה.
 4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות עדכון הרלבנטיות לפעילות באמצעות הודעות אס.אמ.אס, ווטסאפ וכדומה-אלא אם תתקבל בקשה מפורשת להימנע מכך.
 5. פעילויות החוגים מתקיימות באולמות, מגרשים ובמתקנים הפתוחים של העירייה ובבתי הספר השונים, במהלך השנה מתבטלים מספר אימונים עקב צרכי בתי הספר לאירועים בית ספרים וכמו כן, עקב תנאי מזג האוויר. במקרה של ביטול, העמותה תעשה את מירב המאמצים להחזיר את האימונים בימים ובשעות ע"פ אפשרויותיה.
 6. העמותה שומרת לעצמה זכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה לצרכי פרסום ויחסי ציבור.
 1. יתרות זכות וחובה עוברות במערכת הרישום, באופן אוטומטי לעונת הרישום הבאה.

יתרות חוב:

לקוח שלא יסדיר את יתרת החוב שלו עד תחילת עונת הרישום הבאה לא יורשה להירשם לחוג חדש עד להסדרת חוב קיים.

יתרות זכות:

 • אם ללקוח עומדת יתרת זכות של עד 50 ₪ תהיה באפשרותו לבחור באם לקבל זיכוי מידי, או לדחות את היתרה לעונת הרישום הבאה, אשר תקוזז מסכום החיוב על רישום לחוג חדש.
 • במידה ולא נרשם הלקוח לעונת הרישום הבאה יזוכה באופן יזום על ידי העמותה עד לרבעון 1 של השנה הקלנדרית הקרובה (קרי בין החודשים ינואר-מרץ)

ב. חופשות:

1 .     בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, כמפורט בלוח החופשות. דבר זה נלקח בחשבון בעלות הפעילות.

שם החג

תאריך

ראש השנה

15-17.9

יום כיפור

24-25.9

סוכות

29.9-6.10

פסח

22-29.4

יום העצמאות

13-14.5

שבועות

11-12.6

היום

תאריך

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

5-6.5

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

12-13.5

 ערב ט' באב

12.8

*חנוכה, פורים ול"ג בעומר החוגים מתקיימים כרגיל

 

*ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה פעילות עד השעה 18:00 וללא מוזיקה.

*ביום השואה פעילות מתקיימת כרגיל ללא מוזיקה.

*בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הפעילויות תתקיים עד השעה 18:00.

*ביום הזיכרון לא תתקיים פעילות.

* ערב ט' באב- אימונים מסתיימים בשעה 18:30

 

*לפעילות ספורט תחרותי- רכזי הענפים יגדירו את לוח החופשות בהתאם לכל לענף.

 

 

 

 

 

ג. כספים

1 .     במקרה של ביטול חוג / פעילות ע"י "העמותה לקידום הספורט", יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים, למעט מקרים של ביטול פעילות בעקבות מזג אויר ו/או פעילויות בית ספריות כאמור בסעיף 8.

2 .     משפחה החייבת כספים לעמותה לקידום הספורט, לא תורשה להשתתף בפעילות העמותה עד לסילוק החוב.

 1. עבור המחאה חוזרת והוצאת שיקים ממשמרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.

4 .     התשלום עבור החוג משוקלל לאורך כל השנה ומתחשב בקיום חופשות בשל חגים. לכן בימי חגים וערבי חג כאשר לא מתקיימת פעילות אין החזר כספי.

 1. פציעה עד 4 שבועות אינה מהווה סיבה להחזר כספי. החזר כספי יתבצע בגין פציעה אך ורק לאחר השבוע הרביעי ובכפוף לאישור רפואי.
 2. במידה וחלה טעות בגביית הכספים עקב תקלה טכנית, או כל תקלה אחרת- לעמותה יש את הזכות לדרוש את ההפרש.
 3. לעמותה יש זכות לגבות תשלומים נוספים במהלך השנה עבור פעילויות שלא תומחרו מראש וזאת בהודעה בכתב ממנכ"ל העמותה והסבר מפורט בגין מה התשלומים.

ד. ביטוח

 1. במידה ויש חובה לקיים ביטוח בעלות כספית, יש לשלם תשלום מלא בתחילת הפעילות. אין החזר כספי בגין הביטוח בעת הפסקת פעילות.
 2. כל המשתתפים הרשומים בעמותה בפעילויות השונות ( ילדי גנים ותלמידי בית ספר / מי שלומד במוסד חינוכי)מבוטחים ביטוח תאונות אישיות של הרשות (הכיסוי הביטוחי נמוך מאוד). כמו כן לעמותה ביטוח צד שלישי של הרשות. ילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות שנעשה עבורם ע"י הרשות המקומית. העמותה אינה גובה דמי ביטוח מחוגי הילדים. מובהר בזאת, משתתפי החוג מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים בלבד וכי העמותה ממליצה על הרחבת הביטוח וכיסוי הפוליסה באופן פרטי עקב כיסויים נמוכים.
 3. במידה והעמותה תחויב לקיים ביטוח ע"פ חוק הספורט, העמותה רשאית לגבות תשלום נוסף עבור הביטוח.

 

ה. רישום לפעילויות:

 1. הרישום לחוגים ולפעילויות השונות בעמותה לקידום הספורט מתבצע אונליין, באמצעות אתר האינטרנט המאובטח. כמו כן ניתן ליצור קשר עם משרדי העמותה ולהירשם טלפונית במספר 03-5718368.

         כתובת האתר לרישום:  www.sportgvt.org

 1. בעת ההרשמה יש צורך להזין פרטי כרטיס אשראי.
 2. בעת ההרשמה, דף האינטרנט מועבר להרשמה מאובטחת, כך שפרטי כרטיס האשראי נשמרים בצורה מאובטחת במערכת.
 3. רישום בדף האינטרנט אינו מהווה אישור חיוב כרטיס האשראי אלא אישור בקשה לרישום. בעת ביצוע החיוב תשלח קבלת מקור למייל שצורף בעת הרישום עם פרטי הפעילות והתשלום.
 4. אתר ההרשמה לחוגים ולפעילויות בעמותה לקידום הספורט מתעדכן מעת לעת ובכל זאת ייתכן מצב שבו-זמנית יירשמו לחוג משתתפים מעבר למכסה המקסימלית שנקבעה. העמותה לקידום הספורט מתנצלת מראש אם יקרה מצב שכזה ומסירה מעליה את האחריות המשפטית (אם ישנה כזו) למחויבות רישום כלפי המשתתף.
 5. רישום דרך האינטרנט מהווה חתימה והסכמה לכתוב בתקנון זה.
 6. כל משתתף רשאי לקחת חלק באימון ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והמשתתף החליט להמשיך בחוג, אימון הניסיון יחשב כאימון הראשון והחיוב עבור הפעילות החל מאימון הניסיון.

 

ו. הנחות:

1 .      ילד שני או חוג שני לאותו הלקוח : 10% הנחה ממחיר החוג הזול יותר. אין הנחות למבוגרים.

2 .      ילד משפחה שלישי או חוג שלישי לאותו הלקוח: 15% הנחה ממחיר החוג הזול יותר.

 1. הנחת זהב"י – משפחה בעלת 4 ילדים (מתחת לגיל 21) ויותר תהיה זכאית ל25% הנחה מהחוג הראשון לכל ילד וזאת בהצגת ספח של ת.ז..

4 .      ועדת הנחות – משפחות מעוטות יכולת, רשאיות לפנות לעמותה לקידום הספורט, למלא טפסים אשר יועברו לוועדת ההנחות (ניתן להדפיס טופס עם ההנחיות להגשת בקשה לוועדת הנחה דרך האתר או לקבל דרכנו במייל או בפקס).

 1. אין כפל הנחות.
 2. חיילים בשרות חובה זכאים ל- 50% הנחה בהצגת תעודת חוגר בשירות חובה.
 3. סטודנטים לתואר ראשון, הלומדים בתוכנית מלאה זכאים ל- 25% הנחה, בהצגת תעודת סטודנט ואישור חתום של מערכת השעות.
 4. עולים חדשים זכאים להנחה על פי הדירוג הבא: שנה ראשונה- 50% ,שנה שנייה – 25%, שנה שלישית – 10%.
 5. אזרח ותיק תושב גבעתיים זכאי ל-25% הנחה, בהצגת תעודת אזרח ותיק.
 6. ההנחות תקפות לתושבי גבעתיים (בהתאם לרישומי העירייה) וכן לתלמידי הערים הסמוכות הלומדים בבתיה"ס בעיר, ויינתנו רק בתשלום מראש לתקופת פעילות מלאה.

11 .    נרשם לפעילות, המבקש למסור טפסים לוועדת הנחות, מחויב לשלם מחיר מלא וכאשר תאושר ההנחה יזוכה בסכום ההנחה.

 1. מי שרשום בחוג בקהילתיים זכאי להנחה במידה ונרשם לפעילות בעמותת הספורט. גובה ההנחה הוא/הינו 5% בהצגת קבלה אשר מאשרת את השתתפותו בקהילתיים, של אותו הספורטאי בשתי העמותות.

כל ההנחות הנ"ל הינן למעט פעילות חדר הכושר ברמב"ם וקלעי.

 

הנחות מחנות/קייטנות:

 1. במחנות, קייטנות ואימוני העשרה, הנרשמים אינם זכאים להנחה.
 2. התשלום והרישום למחנה הינו בתשלום מלא.
 3. אין החזר כספי בגין ביטול השתתפות.
 4. רישום לימים בודדים- ניתן להירשם יום לפני תחילת המחנה (וזאת במידה ונשאר מקום)
 5. בעלי זכות הנחת זהב"י (ארבעה ילדים במשפחה מתחת לגיל 21) רשאים לקבל הנחה במחנות,   קייטנות ואימוני העשרה רק לנרשמים למחנה מלא.

ז. תנאי תשלום:

 1. במעמד ההרשמה על המשתתף לבצע את מלוא התשלום הנדרש על מנת להבטיח את מקומו בחוג

         תשלום חלקי או כל רישום אחר אינו מבטיח את מקומו בחוג.

רק אישור על מלוא הסכום מבטיח את הרישום בחוג / בפעילות.

 1. התשלום יבוצע באמצעות אשראי, שיקים או מזומן. למען הסר ספק מי שמשלם במזומן עליו לשלם את התשלום במלואו.
 2. בחוגים ניתן לשלם עד 10 תשלומים והתשלום מתבצע החל מה-01.09.2023.
 3. בקבוצות התחרותיות התשלום הינו לפי מספר חודשי הפעילות החל מחודש ספטמבר 2023.
 4. החל מחודש נובמבר ניתן לשלם בתשלומים בהתאם לחודשי הפעילות.

6 .      משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת העמותה לקידום הספורט רשאית להפסיק את השתתפותו, וזאת לאחר התראה של 7 ימים.

 1. כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם עבור שיעור הניסיון.

ח. ביטול השתתפות:

 1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול שיוגש לעמותה לקידום הספורט במייל או בפקס. את הטופס ניתן למצוא באתר העמותה תחת קטגורית "מידע וטפסים"—> "טופס ביטול השתתפות בפעילות "
 2. ניתן לשלוח את הטופס הנ"ל באמצעות המייל או באמצעות הפקס, ובמקרה זה, יש לוודא קבלת הפקס. לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך הפעילות. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר ועניין.
 3. ביטול פעילות – יחויב בתשלום מלא של אותו החודש בנוסף לדמי ביטול בסך 100 ₪ או 5 % מגובה העסק . המשתתף זכאי להשתתף עד לסוף החודש.- אין החזר כספי בגין ביטוח.
 4. בקשות להפסקת הפעילות:
  • . בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה רק עד לתאריך 15.2.2024. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרי כספים.
  • . בקבוצות התחרותיות אין החזר כספי לאחר ה- 31.12 לכל שנה.
  • . היעדרות ממושכת בגין מחלה מעל לחודש תזכה בהחזר עבור תקופתה זו כנגד הצגת אישור רפואי מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה לקיים את הפעילות. עד 4 שבועות של פציעה אין החזר כספי.
  • . מנויים לחדרי הכושר רמב"ם + קלעי – ניתן לבטל השתתפות במהלך כל תקופת הפעילות. הזיכוי יהיה לפי החודש העוקב בנוסף לדמי ביטול ע"ס 50 ₪.
  • . ביטול פעילויות מבוגרים- ניתן לבטל במהלך כל תקופת הפעילות למעט סדנאות. הזיכוי יהיה לפי החודש העוקב בנוסף לדמי ביטול ע"ס 100 ₪ או 5% מגובה העסקה.
  • ביטול בגיל הרך- במסגרת 60 ימי הפעילות הראשונים (חודשיים) ניתן לבטל את הפעילות ללא דמי ביטול. לאחר תקופה זו, ביטול יכנס לתוקפו לפי המדיניות הכללית של העמותה.
 5. במידה וחוג לא ייפתח משיקולי העמותה, יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 6. אין החזר תשלום בגין ביטוח שבוצע ע"י העמותה.
 7. "לצורך הוספה על המונח כוח עליון, יצוין כי תהיה הבחנה ברורה, לפיה הכרזת מצב חרום ו/או התקנת תקנות צו שעה, ו/או עצירת המשק בהוראת מדינת ישראל וכתוצאה מהכרזה זו, תצומצם פעילות המשק על ידי הגבלת הגבלות ופעילות העמותה, תצומצם לפעילות חלקית או מקוונת, הן בגין התפרצות נגיף והן בשל כל סיבה אחרת, הרי שהעמותה תקיים את הפעילות החלקית המותרת ועל ההורים להמשיך ולאפשר את המשך פעילות הילדים במתכונת המצומצמת, מפגשים פרונטאליים או מקוונים, יחויבו ההורים בהתאמה להיקף הפעילות שתספק העמותה וגם אם בחרו שלא לאפשר לילד את המשך ההשתתפות בחוג אליו נרשם".
 8. במידה ולא יהיה ניתן לבצע את הפעילות בזום, מסיבה מקצועית, הכספים יועמדו לרשותכם בעת חידוש הפעילות.
 9. במידה ותהיה הפסקת פעילות הכספים לא יוחזרו, ויעמדו לרשותכם בעת חידוש הפעילות.                                                                                                   
 10. למען הסר ספק, במידה ופעילות החוג הופסקה במהלך החודש, לא תהיה החזרת כספים בגין הימים הנותרים של אותו החודש. בגין הימים הנותרים שבהם הופסקה הפעילות תחזיר העמותה את האימונים בחופשות או בחגים. העמותה רשאית להעביר בהתאם לאפשרויותיה, את הפעילות לבית ספר אחר במידה ובית הספר נסגר מכל סיבה.
 11. ** אין החזר כספי בגין כניסה לבידוד, בעוד הפעילות ממשיכה כרגיל.
 12. ספורטאי/ת אשר נכנסו לבידוד אינם זכאים לקבל החזר כספים בגין הבידוד. ספורטאי/ת שחלו במחלת הקורונה, אינם זכאים לקבלת החזר כספים. במידה והמתקן נסגר עקב הוראת משרד הבריאות, העמותה רשאית להעביר את הפעילות למתקן אחר בעיר גבעתיים ולא יהיה החזר כספי בגין העברת הפעילות למקום אחר .במידה ולא ניתן לקיים את הפעילות במתקן אחר, יזוכה הלקוח בגין הימים שלא הייתה פעילות.
 13. במידה וההורה זכאי להחזר כספי, העמותה תחזיר את הכסף בהעברה בנקאית, אשר ממנה יקוזזו 10 שקלים עמלת העברה מסכום החזר.

 

 

  ט. רישום חוזר

 1. במידה וספורטאי או ספורטאית היו רשומים בעמותה ומכל סיבה שהיא ביטלו את רישומם וירצו לחדש פעילות- יש לשלם סך של 120 ₪ לרישום חוזר.

י. הצהרת בריאות

 1. בהרשמה לפעילות/ לחוג דרך האתר הלקוח מבין ומצהיר, כי לנרשם/ים לפעילות/ חוג אין מגבלות רפואיות, ומסוגלים לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
 2. במידה ויש בעיית בריאות, יש להביא אישורים מתאימים למזכירות העמותה.
 3. בחוגי מבוגרים יש לעיין בתקנונים הנפרדים.

הגנת הפרטיות- הצהרה

המידע הכלול בטופס זה או שנימסר או שיימסר בעתיד על ידי בהקשר לטיפול ב- ניהול פעילי ספורט, נמסר בהסכמתי וברצוני המלאים ויישמר במאגרי המידע שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם.

ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול, שיווק וטיפול בכל ענייני פעילות הספורט וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוח מידע ו/או שירותים נלווים אחרים.

על פי הצורך, יועבר המידע לגורמים קשורים שונים האמורים לתמוך בפעילות האמורה. ידוע לי כי באפשרותי לבקש, לקבל ולתקן את המידע אודותיי, הנמצא במחשבים אצלכם, במידה והפרטים יועברו זה יהיה ללא פרטיי כרטיסי האשראי.

 

ניתנת הסכמתי להעברת המידע לישות משפטית אחרת במידה וזו תפסיק את פעילותה.

ניתנת הסכמתי לפניות בדיוור ישיר, להצעות ושיווק מוצרים ושירותי ספורט , דברי פרסומת ואחרים.

ידוע לי כי אוכל בכל עת לבקש ביטול הסכמתי זו ע"י פניה חוזרת אליכם בכתב , לפי הכתובת:  העמותה לקידום הספורט בגבעתיים, רח' צביה לובטקין 6 גבעתיים.  

 

 

העמותה לקידום הספורט בגבעתיים מברכת על הצטרפותך לפעילותה הענפה ועומדת לרשותך לאורך כל השנה.